o nás

Ve školce

Využíváme přirozenou schopnost dětí učit se cizímu jazyku. Neučíme se, ale hrajeme si a prožíváme. Děti jsou schopny angličtině rozumět, i když se ještě nikdy tento jazyk neučily. Pomáháme jejich porozumění mimikou, gesty, obrázky, hračkami a dalšími speciálními pomůckami. Důležitá je názornost a zapojení všech smyslů. Zpíváme, rytmizujeme, cvičíme a tančíme. Rozvíjíme psychomotoriku a pohyb. Naše angličtina je tvořivá. Střídáme aktivity, stihneme i relaxovat a malovat. Děti jsou pozitivně motivovány a chváleny. Zařazujeme také prvky Montessori.

Ve škole

Učíme se pracovat v párech a ve skupinách. Věnujeme se hrám, které zahrnují praktické životní dovednosti, simulační aktivity a hraní rolí - rozvíjíme tak nejen jazykové dovednosti, ale i sociální vztahy mezi žáky. Zařazujeme aktivní poslech a jeho porozumění, třídění, řazení a spojování slov, dramatické prvky a stolní hry. Věnujeme se soutěžím, ale pozitivně motivujeme a chválíme všechny děti.

Nabízíme Vám:

- celoroční návazný kurz s garancí třiceti lekcí
- výuka probíhá jedenkrát týdně po dobu osmi měsíců
- lekce trvá 45 minut
- zasílání podrobných obsahů lekcí
- objednání učebnic a jejich dodání přímo do školky či školy
- individuální přístup
- fotografie a videa z lekcí v naší fotogalerii a na našich profilech na sociálních sítích